Chỉnh sửa hình ảnh

Chỉnh sửa hình ảnh

Kéo và thả hình ảnh vào đây

- hoặc -

Chọn một hình ảnh

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị
Lật ngang
Lật dọc
Theo chiều kim đồng hồ
Ngược chiều kim đồng hồ

Resize Image

Không thay đổi!

Avatar

Alex Geeks

CEO / Co-Founder

¡Disfruta de las herramientas en línea todo en uno! Encuentra una impresionante colección de utilidades gratuitas diseñadas para facilitar tu vida digital. Desde generar hashes MD5, conocer tu dirección IP, y realizar búsquedas de direcciones IP, hasta decodificar y codificar en Base64, convertir colores, generar contraseñas seguras y más.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.